Propozice AUTHOR Král Šumavy 2024

31. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2024
Memoriál Františka Šraita

1. Termín: sobota 25. května 2024

2. Pořadatel: Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)

Hlavní partner: Universe Agency – AUTHOR, Město Klatovy, Plzeňský kraj

3. Trasy: MTB - 103 km, 75 km, 53 km, 22 km

Přesné vzdálenosti a trasy budou upřesněny nejpozději 14 dní před startem závod

4. Kategorie: MTB
trasa 22 km – „ D - Hobby“
žáci, žákyně (ročník 2010 a mladší)
kadeti, kadetky (ročník 2008 – 2009)
další účastníci bez omezení věku, bez vyhlašování výsledků

Jen na trase 53 km – „C“
junioři – (2006 – 2007) umožněn start i mladším závodníkům ve společném hodnocení s juniory)
juniorky - (2006 – 2007) umožněn start i mladším závodnicím ve společném hodnocení s juniorkami)

Trasa 53km - „C“, trasa 75 km – „B“, trasa 103 km „A“
muži 19 - 39 (2005 – 1985)
muži 40 - 49 (1984 – 1975)
muži 50 - 59 (1974 – 1965)
muži 60 - 69 (1964 – 1955)

ženy do 39 (2005 – 1985)
ženy 40 – 49 (1984 - 1975)

ženy 50 a více let (1974 a starší)

Jen na trase 53km - „C“, trasa 75 km – „B“,
muži 70 a více let (ročník 1954 a starší)

5. Prezentace:

Klatovy – Atletický stadion – 2 km od místa startu

V pátek 24.5.2024 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 25.5.2024 od 6:00 do 9:00 (pozor na čas startu, prezentace je cca 20 min od místa startu)

Při prezenci lze v přihlášce měnit pouze volbu trasy s poplatkem 100 Kč.

6. Start 25.5.2024:

Hlavní závod - Klatovy, náměstí Míru
07:45 – trasa „A“ (103 km)
v 09:00 - trasa B“ (75 km)
10:15 – trasa „C“ (53 km)

Hobby – Cílový stadion
9:20  – trasa „D“ (22 km) - cílový stadion

První vlna:
podmínkou pro zařazení je:
1) umístění mezi prvními v ročníku
2023
- 50 mužů a 10 žen pro trasy 103 a 75 km
-
100 mužů a 20 žen na trase 53 km

2) do první vlny mohou být zařazeni i závodníci z rozhodnutí pořadatele

Závodníci na trase 22 km budou řazeni dle příchodu na start

7. Cíl: Klatovy – Atletický stadion

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 18:00 v cíli.

Pořadí v cíli je určováno u prvních pěti závodníků každé trasy cílovým rozhodčím, u ostatních podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při prezentaci bude závodník diskvalifikován.

8. Startovné AKŠ

Přihlášení a platba do 31.12. 2023

trasa A, B, C 700 Kč (28€)
trasa D 350 Kč (14€)

Přihlášení a platby od 1.1.2024 do 12.5.2024

trasa „A“ 103 km 850 Kč (34€)
trasa „B“ 75 km 800 Kč (32€)
trasa „C“ 53 km 700 Kč (28€)
trasa „D“ 22 km 350 Kč (14€)

Přihlášení a platby od 13.5.2024 do 19.5.2023 + přihlášení na místě

trasa A, B, C km 900 Kč (36€)
trasa D km 350 Kč (14€)

zaplatíte-li do pátku 10.5. 2024 máte nárok na jméno na startovním čísle

zaplatíte-li od 11.5. do 20.5. 2024 nemáte nárok na jméno na čísle.

Od 20.5. 2024 již převodem platit nelze. Startovné zaplatíte hotově při prezenci v pátek 24.5. 2024 nebo v sobotu 25.5. 2024.

9. Přihlášení AKŠ:

A) on-line prostřednictvím www.authorkralsumavy.cz - sekce AKŠ MTB => Přihlášky
od 1.12.2022 je možné se prostřednictvím internetu přihlašovat.
B) přihlášení na místě zaplatíte zvýšené startovné 900 Kč nebo 350 Kč při prezenci, bez možnosti jména na startovním čísle a objednávky suvenýru.
Hromadné a jiné nestandardní přihlášky musí být odeslány nejpozději do 4.5. 2024 na email
triatlon@sumavanet.cz

10. Storno podmínky:

Zrušit přihlášku je možné pouze emailem nebo písemně.
Bezplatné zrušení přihlášky je možné do 1.3.2024
Zrušení přihlášky se storno poplatkem 300 kč je možné do 19.5. 2024
Zrušení přihlášky po 20.5. 2024 je bez náhrady.

Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy, název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 - variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací program.

K uvedeným datům se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu – počítejte ale s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

11. Ceny: Trasy A,B,C,D

Pro prvních pět v každé kategorii poháry. V žákovských a kadetských kategoriích budou vyhlášeni nejlepší 3 závodníci. Navíc pro prvních pět mužů a první tři ženy v absolutním pořadí na trase 100 km finanční (5000, 3000, 2000,1500,1000 respektive 5000, 3000, 2000 Kč). Ostatní ceny losované. Ceny, které osobně nepřevezme závodník při večerním vyhlašování výsledků bez omluvy, propadají ve prospěch pořadatele.

12. Suvenýr:

Suvenýr - pamětní tričko není zahrnut v ceně startovného. V případě zájmu je možné si jej objednat při přihlášení za cenu 200 kč (8€). Při objednání si v přihláškách nezapomeňte vyplnit požadovanou velikost. Možnost objednání suvenýru do 12.5. 2024

13. Bezpečnost:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy se zvláštním důrazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. v platném znění. Povinná je správně upevněná bezpečnostní přilba po celou dobu závodu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Není povoleno použití elektrokola.

14. Informace: obecné info tel. 608 405 002 - infolinka aktivní od dubna do září,

přihlášky a ostatní informace tel. 608 406 002

Internet: www.authorkralsumavy.cz

E-mail: triatlon@sumavanet.cz