Trasy pro rok 2022 dokončeny

Finální délky tras pro rok 2022

Dlouhá "Královská"  -   103 km   převýšení 2991 m

Střední  - 75 km   převýšení  1478 m

Krátká   - 53 km převýšení 1144 m

 Trasa "Family"  22 km  - zatím v přípravě