Propozice AUTHOR Král Šumavy 2023

30. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2023 
Memoriál Františka Šraita

Termín: sobota 27. května 2023

Pořadatel: Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)


Hlavní partner: Universe Agency – AUTHOR, Město Klatovy, Plzeňský kraj

Trasy:

MTB - "A" 105 km,  "B" 70 km, "C" 54 km,  "D" 22 km

GRAVEL – "G" 70 km

Přesné vzdálenosti a trasy budou upřesněny nejpozději 14 dní před startem závod

Kategorie: MTB
trasa 22 km – „ D -Hobby“
žáci, žákyně (ročník 2008 a mladší)
kadeti, kadetky (ročník 2006 – 2007)
další účastníci bez omezení věku, bez vyhlašování výsledků

Jen na trase 54 km – „C
junioři (umožněn start i mladším závodníkům ve společném hodnocení s juniory)
juniorky (umožněn start i mladším závodníkům ve společném hodnocení s juniory)

Trasa 54 km - „C“, trasa 70 km – „B“, trasa 105 km „A“
muži do 39
muži 40 - 49
muži 50 - 59
muži 60 – 69

ženy do 39
ženy 40 - 49

ženy 50 a více let

Jen na trase 54 km - „C“, trasa 70 km – „B“,
muži 70 a více let (ročník 1952 a starší)

Kategorie: GRAVEL
trasa „G“ – 70km

M1 muži do 34 let
M2 35-49 let
M3 50 a více let

Z1 ženy do 34 let
Z2 35-49 let
Z3 50 a více let

Prezentace:

Klatovy – Atletický stadion – 2 km od místa startu

V pátek 26.5.2023 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 27.5.2023 od 6:00 do 9:00 (pozor na čas startu, prezentace je cca 20 min od místa startu)

Při prezenci lze v přihlášce měnit pouze volbu trasy s poplatkem 100 Kč.

Start 27.5.2023 :

Hlavní závod - Klatovy, náměstí Míru
v 07:30 – trasa „A“ 
v 09:00 - trasa B“  + trasa „GRAVEL
v 10:00 – trasa „C“

Hobby – Cílový stadion
v 09:10 – trasa „D“ (22 km) - cílový stadion

První vlna:
podmínkou pro zařazení je:
1) umístění mezi prvními v ročníku
2022
a) 100 mužů a 20 žen pro trasy pro trasy AB
b) 100 mužů a 20 žen na trase C

2) do první vlny mohou být zařazeni i závodníci z rozhodnutí pořadatele

Závodníci na trase 22 km budou řazeni dle příchodu na start

Cíl:

Klatovy – Atletický stadion

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 18:00 v cíli.

Pořadí v cíli je určováno u prvních pěti závodníků každé trasy cílovým rozhodčím, u ostatních podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při prezentaci bude závodník diskvalifikován.Startovné AKŠ

Přihlášení a platba do 31.12.2022

trasa A,B,C +G 700 (28€)
trasa D 350 Kč (14€)

Přihlášení a platby od 1.1.2023 do 14.5.2023

trasa „A“ 105 km 850 Kč (34€)
trasa „B“ 70 km 800 Kč (32€)
trasa „C“ 54 km + GRAVEL 700 Kč (28€)
trasa „D“ 22 km 350 Kč (14€)

Přihlášení a platby od 14.5.2023 do 22.5.2023 + přihlášení na místě

trasa A,B.C,G km 900 Kč (36€)
trasa D km 350 Kč (14€)

zaplatíte-li do pátku 12.5. máte nárok na  jméno na startovním čísle,

zaplatíte-li od 14.5. do 21.5. nemáte nárok na jméno na čísle.

Od 22.5. již převodem platit nelze, zaplatíte online kartou nebo při prezenci jako nově příchozí v pátek 26.5. nebo v sobotu 27.5.

Přihlášení AKŠ:

1) on-line prostřednictvím www.authorkralsumavy.cz - sekce AKŠ MTB => Přihlášky
od 1.12.2022 je možné se prostřednictvím internetu přihlašovat.

2) přihlášení na místě zaplatíte zvýšené startovné 900 nebo 350 Kč při prezenci, bez možnosti jména na startovním čísle a objednávky suvenýru.
Hromadné a jiné nestandardní přihlášky musí být odeslány nejpozději do 4.5.2023 na email
triatlon@sumavanet.cz

Storno podmínky.

Zrušit přihlášku je možné pouze mailem nebo písemně.
Bezplatné zrušení přihlášky je možné do 1.3.2023
Zrušení přihlášky se storno poplatkem 300 kč je možné do 19.5.2023
Zrušení přihlášky po 20.5.2023 je bez náhrady.

Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy, název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 - variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací program.

K uvedeným datům se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu – počítejte ale s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

Ceny:

Trasa A,B,C,D

Pro prvních pět v každé kategorii poháry. V žákovských a kadetských kategoriích budou vyhlášeni nejlepší 3 závodníci. Navíc pro prvních pět mužů a první tři ženy v absolutním pořadí na trase 100 km finanční (5000,3000,2000,1500,1000 respektive 5000,3000,2000 Kč). Ostatní ceny losované. Ceny, které osobně nepřevezme závodník při večerním vyhlašování výsledků bez omluvy, propadají ve prospěch pořadatele.

Trasa GRAVEL

Pro první 3 v každé kategorii poháry.

Suvenýr:

Suvenýr - pamětní tričko není zahrnut v ceně startovného. V případě zájmu je možné si jej objednat při přihlášení za cenu 200 kč (8€). Při objednání si v přihláškách nezapomeňte vyplnit požadovanou velikost. Možnost objednání suvenýru do 14.5. 2023

Bezpečnost:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy se zvláštním důrazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. v platném znění. Povinná je správně upevněná bezpečnostní přilba po celou dobu závodu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Není povoleno použití elektrokola.

Informace: obecné info tel. 608 405 002 - infolinka aktivní od dubna do září,

přihlášky a ostatní informace tel. 608 406 002

Internet: www.authorkralsumavy.cz

E-mail: triatlon@sumavanet.cz

Konání akce umožnil podnik Lesy České Republiky, s.p. - Lesy České republiky jsou i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.