Propozice 28. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2021

28. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2021 
Memorial Františka Šraita

Závod je součástí série BIKE24 MarathonMan Europe a Author marathon tour 2021

Termín: sobota 28. srpna 2021

Pořadatel: Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)

Hlavní partner: Universe Agency – AUTHOR, Město Klatovy, Plzeňský kraj

Trasy: 105 km, 70 km, 45 km, 22 km - vzdálenosti a trasy budou upřesněny nejpozději měsíc před startem závodu


Kategorie:
trasa 22 km
žáci, žákyně (ročník 2007 a mladší)
kadeti, kadetky (ročník 2005 – 2006)
další účastníci bez omezení věku, bez vyhlašování výsledků

trasa 45 km
junioři (ročník 2003 a 2004, umožněn start i mladším závodníkům ve společném hodnocení s juniory)
juniorky (ročník 2003 a 2004, umožněn start i mladším závodnicím ve společném hodnocení s juniorkami)
muži do 39 (ročníky 1982 - 2002)
muži 40 - 49 (ročníky 1972 - 1981)
muži 50 - 59 (ročníky 1962 - 1971)
muži 60 – 69 (ročníky 1952 - 1961)
muži 70 a více let (ročník 1951 a starší)

ženy do 39 (ročníky 1982 - 2002)
ženy 40 - 49 (ročníky 1972 - 1981)
ženy 50 a více let (ročníky 1971 a starší


trasa 70 km
muži do 39 (ročníky 1982 - 2002)
muži 40 - 49 (ročníky 1972 - 1981)
muži 50 - 59 (ročníky 1962 - 1971)
muži 60 – 69 (ročníky 1952 - 1961)
muži 70 a více let (ročník 1951 a starší)

ženy do 39 (ročníky 1982 - 2002)
ženy 40 - 49 (ročníky 1972 - 1981)
ženy 50 a více let (ročníky 1971 a starší)

trasa 105 km
muži do 39 (ročníky 1982 - 2002)
muži 40 - 49 (ročníky 1972 - 1981)
muži 50 - 59 (ročníky 1962 - 1971)
muži 60 – 69 (ročníky 1952 - 1961)

ženy do 39 (ročníky 1982 - 2002)
ženy 40 - 49 (ročníky 1972 - 1981)
ženy 50 a více let (ročníky 1971 a starší)

Prezentace:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště – 2 km od místa startu

V pátek 27.8.2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 28.8.2021 od 6:00 do 9:00 (pozor na čas startu, prezentace je cca 20 min od místa startu)

Při prezenci lze v přihlášce měnit pouze volbu trasy s poplatkem 100 Kč.

Start:

Klatovy, náměstí Míru

07:30 – trasa 105 km

09:00 - trasa 70 km

v 09:00 – trasa 22 km - cílový stadion v Lubech

v 10:00 – trasa 45 km

První vlna:

podmínkou pro zařazení je:

1) umístění mezi prvními v ročníku 2020:

a) 200 mužů a 20 žen pro trasy pro trasy 105 a 70 km

b) 100 mužů a 10 žen na trase 45 km

2) Do první vlny budou zařazeni také závodníci, přihlášení do série BIKE 24 MME, pokud budou přihlášeni v řádném termínu

3) do první vlny mohou být zařazeni i závodníci z rozhodnutí pořadatele

Závodníci na trase 22 km budou řazeni dle příchodu na start

Cíl:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 18:00 v cíli

Pořadí v cíli je určováno u prvních pěti závodníků každé trasy cílovým rozhodčím, u ostatních podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při prezentaci bude závodník diskvalifikován.
Vyhlášení výsledků od 17:00.

Startovné AKŠ

Základní - 650 Kč /28 EUR/, trasa 22 km 450 Kč - přihlášení do 13.8.2021

zaplatíte-li do pátku 6.8. máte nárok jméno na startovním čísle, v ceně startovného není  tričko, objednává se zvlášť při registraci za 150 kč.


Zvýšené – 750 /31 EUR/, trasa 22 km 450 Kč - přihlášení od 14.8.2021 platby převodem končí dnem 25.8.

Od 25.8. již převodem platit nelze, zaplatíte hotově při prezenci v pátek 27.8. nebo v sobotu 28.8.

Přihlášení AKŠ:

1) on-line prostřednictvím www.authorkralsumavy.cz - sekce AKŠ MTB => Přihlášky

od 1.12.2020 je možné se prostřednictvím internetu přihlašovat.

2) Přihlášky prostřednictvím MME – viz. naše hlavní stránka

Můžete využít výhodnou slevu, přihlásíte-li se na celou sérii. Na způsob placení se podívejte na stránky MME.

3) přihlášení na místě zaplatíte zvýšené startovné 800 Kč nebo 450 Kč při prezenci, bez nároku na suvenýr a vlastní jméno na startovním čísle.

Hromadné a jiné nestandardní přihlášky musí být odeslány nejpozději do 13.8.2021 na email triatlon@sumavanet.cz

Zrušit přihlášku je možné pouze mailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději v pátek 14.8.2021. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu. Storno poplatek je 300 Kč. Zrušení startu od 21.8.2021 je bez náhrady.

Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy, název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 - variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací program.

K uvedeným datům se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu – počítejte ale s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

Ceny:

Pro prvních pět v každé kategorii poháry. V žákovských a kadetských kategoriích budou vyhlášeni nejlepší 3 závodníci. Navíc pro prvních pět mužů a první tři ženy v absolutním pořadí na trase 100 km finanční (5000,3000,2000,1500,1000 respektive 5000,3000,2000 Kč).

Ostatní ceny losované. Ceny, které osobně nepřevezme závodník při večerním vyhlašování výsledků bez omluvy, propadají ve prospěch pořadatele.

Suvenýr:

Suvenýr - pamětní tričko není zahrnut v ceně startovného. V případě zájmu je možné si jej objednat při přihlášení za cenu 150 kč. Při objednání si v přihláškách nezapomeňte vyplnit požadovanou velikost.

Objednávky možné do 6.8.2021 

Bezpečnost:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy se zvláštním důrazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. v platném znění. Povinná je správně upevněná bezpečnostní přilba po celou dobu závodu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Není povoleno použití elektrokola.

Informace: obecné info tel. 608 405 002 - infolinka aktivní od dubna do září,

přihlášky a ostatní informace tel. 608 406 002

Internet: www.authorkralsumavy.cz, www.sumavanet.cz/triatlon

E-mail: triatlon@sumavanet.cz