Změny v propozicích AUTHOR Král Šumavy MTB 2020

Změny v propozicích AUTHOR Král Šumavy MTB 2020, memoriál Františka Šraita

Usilovně pracujeme na přípravě letošního ročníku našeho a vašeho maratonu. Po zrušení AUTHOR Tour 2020 a odstoupení sponzorů spojených se sérií jsme museli přistoupit i ke změnám v ekonomickém zajištění závodu. Prioritou pro nás zůstává příprava samotného závodu tak, aby nebylo poznat, že se koná za jiných podmínek než v předchozích letech. Změny musíme přijmout v jiných oblastech.

První změnou bude, že ze standardního startovného nelze v letošním roce hradit pamětní trička. V přihlašování nadále najdete dotaz na velikost trička, ale objednávka bude zpoplatněna mimo rozsah našich služeb, které budeme zajišťovat ze startovného.  Cena za pamětní tričko závodu je 150 kč a bude připočtena ke startovnému. Předávání objednaného  trička bude probíhat při prezentaci. Termín pro objednávku musíme z logistického hlediska stanovit na 2.8.2020.


Změny se dotknou i vyhlašování výsledků. Výraznou položkou v rozpočtu, při vysokém počtu tras a kategorií, byly ceny pro nejlepších pět závodníků. Ceny omezíme pouze na pamětní poháry, ale zachováme počet vyhlašovaných. Finanční ceny v letošním roce nebudou vypláceny.

Posledním výrazným omezením bude zajištěné stravování v cíli. Podle aktuálních hygienických pravidel budeme tuto část vaší regenerace bezprostředně po závodu ještě řešit, ale v současné době to vypadá na nějaký druh hygienicky balené stravy.

Věříme, že se setkáme u bikerské veřejnosti s pochopením a pro letošní rok přijatá opatření budou platná opravdu pouze pro letošní rok. Těšíme s vámi na viděnou na startu Krále 22.8.

Za pořadatele Ogar, Martin a Víťa