Propozice 25.ročníku AUTHOR Král Šumavy MTB 2018

25. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2018 - memorial Františka Šraita

Závod je součástí série BIKE MarathonMan Europe a Author marathon tour 2018

Mistrovství České republik XCM  2018

Termín:                 sobota 2. června 2018

Pořadatel:             Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)

Hlavní partner: Universe Agency – AUTHOR, Město Klatovy, Plzeňský kraj

Trasy: 105 km 70 km 45 km

Kategorie:

trasa 45 km

junioři

juniorky

muži do 39

muži 40-49

muži 50-59

muži 60 – 69

muží 70 a více let

ženy do 39

ženy 40-49

ženy 50 a více let

Závodníky mladší než 15 let prezentujeme jen po předložení písemného souhlasu rodičů.

trasa 70 km

muži do 39

muži 40-49

muži 50-59

muži 60 – 69

muží 70 a více let

ženy do 39

ženy 40-49

ženy 50 a více let

trasa 105 km

muži ELITE

muži do 29

muži do 39

muži 40-49

muži 50-59

muži 60 a více

ženy ELITE

ženy do 39

ženy 40-49

ženy 50 a více let

Prezentace:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště – 2 km od místa startu

V pátek 1.6.2018 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 2.6.2018 od 6:00 do 9:00.

Riskujete ale pozdní příchod na start !

Při prezenci lze v přihlášce měnit pouze volbu trasy s poplatkem 100 Kč.

Start:

Klatovy, náměstí Míru

v 07:30 – trasa 105 km

v 09:00 - trasa 70 km

v 10:00 – trasa 45 km

První vlna:

podmínkou pro zařazení je:

1) kompletní kategorie ELITE

2) umístění mezi prvními v ročníku 2017

a) 200 mužů a 20 žen pro trasy pro trasy 105 a 70 km

b) 100 mužů a 10 žen na trase 45 km

3) Do první vlny budou zařazeni také závodníci, přihlášení do serie BIKE 24 MME, pokud budou přihlášeni v řádném termínu

4) do první vlny mohou být zařazeni i závodníci z rozhodnutí pořadatele

Cíl:

Klatovy – Luby – fotbalové hřiště

Časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 18:00 v cíli

Pořadí v cíli je určováno u prvních pěti závodníků každé trasy cílovým rozhodčím, u ostatních podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při prezenci bude závodník diskvalifikován. Vyhlášení výsledků v prostoru cíle od 18:00.
Květinový ceremoniál MČR v XCM po dojetí třetí ženy v pořadí do cíle bude provedeno v cílovém prostoru.

Přihlášky AKŠ:

Startovné AKŠ

Základní - 650 Kč /26 EUR/ - přihlášení do 11.5.2018

( zaplatíte-li do pátku 11.5 máte nárok na suvenýr a jméno na startovním čísle,

zaplatíte-li od 12.5. do 18.5. , ale již bez nároku na suvenýr a jméno na čísle.)

Zvýšené - 750 /31 EUR/ - přihlášení od 19.5 do 1.6

Od 25.5. do 2.6. včetně již převodem platit nelze od 25.5 zaplatíte hotově při prezenci v pátek 1.6. nebo v sobotu 2.6.

Přihlášení:

1) Přihlášky prostřednictvím MME – viz.naše hlavní stránka

Můžete využít výhodnou slevu, přihlásíte-li se na celou serii. Na způsob placení se podívejte na stránky MME.

2) on-line prostřednictvím WWW stránek www.authorkralsumavy.cz - sekce AKŠ MTB => Přihlášky

a) pro základní startovné 650 Kč do pátku 18.5.2018

b) od 26.2018 je možné se prostřednictvím internetu přihlašovat, platba je ale možná až při prezenci, bez nároku na suvenýr a vlastní jméno na startovním čísle a se zvýšeným startovným 750 Kč.

Hromadné a jiné nestandardní přihlášky musí být odeslány nejpozději do 11.5.2018 na mail

triatlon@sumavanet.cz

Zrušit přihlášku je možné pouze mailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději v pátek 11.5.2018. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu. Storno poplatek je 300 Kč. Zrušení startu od 25.5.2018 je bez náhrady.

Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy,

název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 - variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací program.

a) převodem z Vašeho účtu - doporučujeme při včasném přihlášení

b) složením hotovosti u pokladny některé pobočky KB - doporučujeme zejména opozdilcům, kteří se přihlašují v době blížící se uzávěrky.

K uvedeným datům se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu – počítejte ale s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

Ceny:

pro prvních pět v každé kategorii poháry. Navíc pro prvních pět v absolutním pořadí na trase 100 km finanční (5000,3000,2000,1500,1000 Kč). Ostatní ceny losované. Ceny, které osobně nepřevezme závodník při večerním vyhlašování výsledků bez omluvy, propadají ve prospěch pořadatele.

Suvenýr:

Tričko, proto v přihláškách nezapomeňte vyplnit požadovanou

velikost.

Bezpečnost:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy se zvláštním důrazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. v platném znění. Povinná je správně upevněná bezpečnostní přilba po celou dobu závodu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.


Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

 


Není povoleno použití elektrokola.

Informace: obecné info tel. 608 405 002 - infolinka aktivní od dubna do září,

přihlášky a ostatní informace tel. 608 406 002

Internet: www.authorkralsumavy.cz, www.sumavanet.cz/triatlon

E-mail: triatlon@sumavanet.cz