Propozice AUTHOR Král Šumavy ROAD 2018

Název : AUTHOR Král Šumavy ROAD 2018

Ročník : Dvacátý pátý

Termín: 25.8.2018

Pořadatel: Triatlon klub Klatovy

Trasy: 185 km a 120 km

Měřené úseky : trasa 185 km - 4 x trasa 120 km - 3 x

AKŠ ROAD 2018 je náročná vytrvalostní cyklistická jízda. Složená ze 4 ( respektive 3 )měřených úseků se dojezdem v Klatovech na náměstí Míru.

Jízda se jede na veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky a Pravidla bezpečného provozu při pohybu na veřejné komunikaci, a jsou plně odpovědni za svou osobní bezpečnost a zdravotní stav.

Po celou dobu pohybu na komunikaci je zakázána souběžná jízda dvou a více bicyklů, vyjma evidentního předjíždění.

Všichni účastníci se účastní na vlastní odpovědnost. Pořadatel všem účastníkům doporučuje před akcí projít kontrolou zdravotního stavu u svého lékaře.

Trať AKŠ vede po neuzavřených veřejných komunikacích s asfaltovým povrchem. Účastníci musí dodržovat na měřených úsecích vyznačenou trať a dbát pokynů organizátorů. Organizátor akce si vyhrazuje právo změny trasy tratě bez předchozího oznámení.

Účastníci mohou použít libovolné standardní jízdní kolo, které má dvě kola, je v dobrém technickém stavu, má plně funkční brzdy a není poháněno jiným zdrojem než vlastní silou účastníka.

Základní vybavení účastníka:

Povinné : Helma
Osobní doklad s fotografii a karta zdravotní pojišťovny
Mobilní telefon

Doporučené: Láhve s vodou
Základní sada nářadí na opravu kola
Pumpička nebo CO2 plnění
Náhradní galuska/duše nebo souprava na opravu galusky/duše

Kategorie:

Muži: do 39 let

40 – 49 let

50 let a více

Ženy: do 39 let

40 let a více

Startovné – registrační poplatek:

Pro všechny účastníky je stanoven registrační poplatek ve výši 550 Kč*

*v případě přihlášení do termínu 17.8.2017 – připsání platby na účet do 20.8.2018

Registrační poplatek zahrnuje:

Startovní číslo
Elektronický čip
Itinerář tratě v písemné a digitální formě (ke stažení na stránkách akce).
Traťové informace a značení tratě
Měření časů v měřených sekcích 
Průjezdní kontroly
Servis po trati (na startu, občerstvovací stanici a v cíli) - Občerstvovací stanice 2x na trati 
Jídlo, pití v občerstvovací stanici, WC na startu a v cíli
Občerstvení po skončení akce

Startovné zaplaťte (nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku) na účet Komerční banky Klatovy,
název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 (IČO 43313230),
variabilní symbol vám vygeneruje přihlašovací program.

a) převodem z Vašeho účtu - doporučujeme při včasném přihlášení

b) složením hotovosti u pokladny některé pobočky KB - doporučujeme zejména opozdilcům, kteří se přihlašují v době blížící se uzávěrky.

K uvedeným datům se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu – počítejte ale s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

POZOR!! PLATBA POŠTOVNÍ SLOŽENKOU (poukázkou typu A) NENÍ MOŽNÁ, protože identifikace plateb probíhá podle čísla vygenerovaného přihlašovacím programem a současný systém České pošty nám neumožňuje bezpečnou a rychlou identifikaci plateb. Registrováni budete podle denních výpisů z našeho účtu u KB. Proto je bezpodmínečně nutné na platebním dokladu napsat do kolonky variabilní symbol číslo vygenerované přihlašovacím programem. Není proto možné platit jednou částkou za více osob, ale na jednom hromadném příkazu může být několik jednotlivých částek s příslušnými variabilními symboly. Na INTERNETU si můžete ověřit, zda byla Vaše přihláška přijata. V případě nejasností volejte informace.

Prezentace:

ZŠ Klatovy, Tolstého 765 (vchod od zimního stadionu)

24. 8. 2018 - od 16:00 do 20:00
25. 8. 2017 - od 6:00 do 7:30

Přihlášky:

online – http://www.authorkralsumavy.cz/triatlon/

nebo přímo na místě během prezentace za zvýšený registrační poplatek 700 kč.

Start:

25.8.2018 bude společný pro obě trasy od 8:00

Klatovy - Městské sady, u Technických služeb města Klatovy (Sadová 362)

Dojezd a vyhlášení:

Klatovy - náměstí Míru Klatovy 17:30

Průběh závodu:

Přejezdy mezi měřenými úseky budou vyznačeny šipkami AKŠ. 
Závodníci se musí dostavit na start jednotlivých měřených úseků v určených časech.

Pokud závodník, který se přihlásil na trať 185 km a nestihne limit před 3 MÚ 13:00 na rozdělení tratí, bude rovnou přesměrován na 4 MÚ.

Měřené úseky:

Na všech měřených úsecích se projíždí za plného provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Trať obsahuje čtyři měřené úseky (MÚ). Časy dosažené v měřených sekcích určují pořadí v soutěži AKŠ – ROAD 2018. Soutěžící jsou povinni vstoupit do měřeného úseku v rozmezí časů A a B viz tabulka.
Měřený úsek Trať 185 km

MU1 Divišovice - Šukačka
MU2 Nezdice – Javorník
MU3 Myší domky (odbočka na Svojše) – Svojše - Zhůří
MU4 Vysoký hřbet – odbočka Keply – Stará Huť

Časový harmonogram

MÚ 1

MÚ 2

MÚ 3

MÚ 4

Bufet a servis I.

Bufet a servis II.

Javorník

Srní

délka úseku

6 km

8,3 km

9 km

2,75 km

převýšení

329 m

415 m

563 m

143 m

kilometráž

19 km – 25 km

70km - 81 km

101 km – 110km

152 km– 155 km

od (čas A)

8:30

10:30

11:30

13:00

10:00

10:00

do (čas B)

8:50

12:00

13:00

16:00

13:30

16:00

ukončení měření na MÚ

9:50

13:00

14:00

16:30

Měřený úsek Trať 120 km

MU1 Divišovice - Šukačka
MU2 Myší domky (odbočka na Svojše) - Srní
MU3 Vysoký hřbet – odbočka Keply – Stará Huť

Časový harmonogram

MÚ 1

MÚ 2

MÚ 3

Bufet a servis I.

Srní

délka úseku

6 km

7 km

2,75 km

převýšení

329 m

309 m

143 m

66 km

kilometráž

19 km – 25 km

57 km – 66 km

84 km – 87 km

od (čas A)

8:30

10:00

11:00

10:00

do (čas B)

8:50

14:00

16:00

16:00

ukončení měření na MÚ

9:50

14:45

16:30

Bezpečnost:

  • V rámci potvrzení přihlášení, se závodník zavazuje, že v průběhu jízdy bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu.

(Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů)

Vyjížďky se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během vyjížďky řídí provoz na pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor vyjížďky neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

  • Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že během závodu bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn. Dále dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Informace:

info a přihlášky tel. +420 608 406 002

Ředitel závodu: Radomil Otrusina

Internet: www.authorkralsumavy.cz , www.sumavanet.cz/triatlon

E-mail: triatlon@sumavanet.cz

Propozice vydány : 10.4.2018